کتاب ها و سمینارهای استر هیکس

استر هیکس ( Esther Hicks ) ، نویسنده بیش از 13 کتاب و یکی از برترین اساتید و منابع در زمینه قانون جذب ، مراقبه و ارتعاش می باشد . حضور پر رنگ استر هیکس در فیلم راز و ارتباط رمز آلود او با آبراهام او را تبدیل به یکی از اساتید برتر یادیگیری قانون جذب کرده است.

فهرست