دوره ها و سمینارهای باب پراکتور

باب پراکتور ( Bob Proctor ) بزرگترین و برترین مدرس اصول کاربردی قانون جذب و کسب ثروت است. او تمام عمر خود را صرف مطالعه کارکرد ذهن انسان ، ضمیر ناخودآگاه و پارادایم کرده است. آموزش های ارائه شده توسط باب پراکتور از نظر علمی پذیرفته شده و اثبات شده هستند.

پارادایم شیفت باب پراکتور
دسترسی با خرید یا اشتراک ویژه

پارادایم شیفت

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری5 فایل
سمینار علم ثروتمند شدن باب پراکتور
دسترسی با خرید یا اشتراک ویژه

علم ثروتمند شدن

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری6 فایل
ذهنیت من - باب پراکتور
دسترسی با خرید یا اشتراک ویژه

ذهنیت من

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
اصول سعادت - باب پراکتور
دسترسی با خرید یا اشتراک ویژه

اصول فراوانی

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری18 فایل
قدرت ایده ها
دسترسی با اشتراک ویژه

قدرت ایده ها

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
فهرست