دوره ها و ویدیو های تیل سوان

تیل سوان ( Teal Swan ) نویسنده شش کتاب بین المملی ، خالق صد ها نقاشی با فرکانس و ارتعاش ( برای تاثیر بر چاکرا ) ، و شخصیت مهم در رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب است.

فهرست