دوره ها و ویدیو های تیل سوان

تیل سوان ( Teal Swan ) نویسنده شش کتاب بین المملی ، خالق صد ها نقاشی با فرکانس و ارتعاش ( برای تاثیر بر چاکرا ) ، و شخصیت مهم در رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب است.

تیل سوان - بیدار کردن کندالینی
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه کندالینی را بیدار کنید ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای ستاره روح
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای ستاره روح خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای گلو
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای گلو خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای خورشیدی
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای شبکه خورشیدی خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای خاجی
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای خاجی خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای قلب
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای قلب خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای تاج سر
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای تاج سر خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای چشم سوم
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چشم سوم خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تیل سوان - چاکرای ریشه
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه چاکرای ریشه خود را باز کنیم ؟

تیل سوانزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
فهرست