دوره ها و سمینارهای باب پراکتور

باب پراکتور ( Bob Proctor ) بزرگترین و برترین مدرس اصول کاربردی قانون جذب و کسب ثروت است. او تمام عمر خود را صرف مطالعه کارکرد ذهن انسان ، ضمیر ناخودآگاه و پارادایم کرده است. آموزش های ارائه شده توسط باب پراکتور از نظر علمی پذیرفته شده و اثبات شده هستند.

سمینار علم ثروتمند شدن باب پراکتور
دسترسی با خرید

علم ثروتمند شدن

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری6 فایل
ذهنیت من - باب پراکتور
دسترسی با خرید یا اشتراک ویژه

ذهنیت 2020

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
اصول سعادت - باب پراکتور
دسترسی با خرید

اصول فراوانی

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری18 فایل
قدرت ایده ها
دسترسی با اشتراک ویژه

قدرت ایده ها

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
موفقیت و شکست
دسترسی با اشتراک ویژه

تفاوت موفقیت و شکست

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تغییر عادت و تغییر زندگی
دسترسی با اشتراک ویژه

تغییر عادات باعث تعییر زندگی است

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
چطور تصویر ذهنی خود را بسازیم
دسترسی با اشتراک ویژه

چگونه تصویر ذهنی خود را بسازید

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
تاثیر کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید بر زندگی باب پراکتور 1
دسترسی رایگان

تاثیر کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
عادت شما به سادگی باید توسعه یابد - باب پراکتور 2
دسترسی رایگان

تاثیر عادات بر زندگی

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
از بین بردن ترس از زندگی شما - باب پراکتور 3
دسترسی رایگان

از بین بردن ترس

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
ارزش یک دقیقه - باب پراکتور 4
دسترسی رایگان

ارزش یک دقیقه

باب پراکتورزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
فهرست